نرم افزار فهرستیار
32 بازدید
محل ارائه: موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت تحليل و طراحی
زبان : فارسی
فهرستواره اطلاعات یک کتابخانه با استفاده از خروجی های استاندارد نرم افزار های کتابخانه ای با قابلیت حمل بدون محدود در رایانه های مختلف