پایگاه اطلاع رسانی کتابخانه های ایران
17 بازدید
محل ارائه: موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت تحلیل و طراحی و توسعه و مدیریت پایگاه
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی