نرم افزار پاسخگويي به پرسش هاي حديثی
31 بازدید
محل ارائه: موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت تحليل و طراحي و برنامه نويسی
زبان : فارسی