نرم افزار فهرستگان نسخ خطی حدیثی و علوم حدیثی (قلم)
32 بازدید
محل ارائه: موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت تحليل و طراحي و برنامه نويسی
زبان : فارسی