اعرابگذاری هوشمند احادیث
30 بازدید
محل ارائه: موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت تحلیل و طراحی و برنامه نویسی
زبان : فارسی