نهج الدعاء (با ترجمه فارسی)
43 بازدید
ناشر: دار الحدیث
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-493-216-8
سال نشر: 1387
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
فرهنگنامه ای حدیثی است که به تفصیل اداب و احکام و اصول دعا و گزیده ای از دعاهای ماثور را به شیوه ای علمی طبقه بندی و تدوین کرده است. در جلد دوم شامل فصل 4 و 5 به اداب و روشهای دعا کردن برای دیگران و مجموعه ای از دعاهای معصومین در حق دیگران و نیز نفرین کردن به دیگران اختصاص یافته است. در هر موضوع ابتدا ایات مربوطه سپس به ترتیب از پیامبر (ص) تا اخرین امام معصوم روایاتی به صورت مستند و سامان یافته از متون شیعه و اهل سنت استخراج و در موضوعات بسیار فرعی رده بندی شده است.